* De prijzen zijn geldig vanaf 1 januari 2014 en kunnen ten alle tijden gewijzigd worden zonder enige kennisgeving.

* Het tonen van de foto’s op alle vormen van sociale media moet ten alle tijden onder vermelding van de naam: Iriskolff.com

* In geval van annulering maximaal 7 dagen voor de afgesproken datum waarop de shoot zou plaats vinden heeft de fotograaf recht op een vergoeding van €95,-

*  Wordt er door de klant niet aangegeven dat hun foto’s niet gedeeld mogen worden met derde, is de fotograaf vrij de bestanden te gebruiken voor  reclame doeleinden en sociale media. Het auteursrecht op de Fotografische werken berust altijd bij de fotograaf.

* Gebruik voor fotowedstrijden of publieke websites mag alleen als de fotograaf op de hoogte is gesteld. Hierbij is verplicht de naamsvermelding iriskolff.com altijd bij de foto te vermelden.

* Cadeaubonnen blijven geldig zolang de fotostudio aan de Binnenhof 11 in Almkerk bestaat, daarna zijn ze verlopen en niet meer in te leveren. Bonnen die een jaar na uitgifte worden ingeleverd, kunnen worden ingeruild voor diensten tegen de geldende tarieven, met een totale waarde van de toenmalige aanschafprijs van de bon.

*Alle fotografische werken mogen niet meer bewerkt of op elk mogelijke manier gekopieerd of ingescand  worden nadat het van de fotograaf komt. Bij inbreuk komt de fotograaf een vergoeding toe van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik.